Wij zijn Guido en Marie-Anne Kortleven, en wij hebben 3 prachtige jongens: Matthijs (7 jaar), Jonathan (5 jaar) en Maarten (2 jaar). Op de pagina "over ons" kunt u meer lezen over ons als persoon.

Sinds anderhalf jaar zijn wij bezig met de vraag: "Wat wil de Heere in ons leven? Hoe kunnen wij Hem dienen en hoe wil de Heere dat wij dit doen?" In die tijd kwam Mercy Ships op ons pad.

Wij besloten naar een informatieavond te gaan en waren beiden geraakt en erg enthousiast over het werk dat Mercy Ships doet. Wat ons het meest raakte was, dat er zoveel blinden, kreupelen, zieken en doven zijn die door een kleine ingreep weer kunnen zien, lopen, of horen….!! Dit was het werk dat Jezus zelf deed. Hij genas deze mensen omdat Hij hun nood zag. Zouden wij onze ogen dan sluiten voor deze nood? Dat konden en wilden we niet. We lazen in Spreuken 16:7-9: “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” Hij bestuurt onze voetstappen! En in die verwachting hebben we ons aangemeld bij Mercy Ships.

Na een (uitgebreide) keuring kwamen we met ons gezin op de wachtlijst. De functie die Guido kon doen (Senior Biomedical Technician) kwam beschikbaar, maar er was geen cabine voor ons als gezin. Ons gebed was, dat dit alleen samen zou vallen als wij daar ook echt nodig waren. Zeker ook omdat het voor de kinderen veel onrust zal geven als wij hier weg moeten gaan, naar een ander land en een andere taal. Wat voor ons vaststond was, dat dit werk door moest gaan en als wij mee konden helpen, wilden wij dat graag. Zo niet, dan waren er hier nog voldoende andere dingen te doen. Al leek het ons wel prachtig om de mensen daar te kunnen helpen!! Zij hebben zo weinig in vergelijking met ons! En door een gratis (kleine) medische ingreep, kan hun leven weer hoop en toekomst hebben. Dat is toch geweldig?!

Eind januari 2taart.JPG019 kregen wij te horen dat er een cabine vrij was gekomen voor ons als gezin, en dat ook tegelijk de functie vrij kwam. Daarbij de vraag: “Willen jullie dienen”?

Na gebed mochten we toch weten dat de Heere ons riep om dit werk te doen. In die eerste week werd het ook meerdere malen bevestigd. Er kwam zoveel op ons af, dat je direct “nee” zou willen zeggen. Wat rijk als de volgende morgen de dagtekst dan luidt: “Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27). Van Hem komt onze verwachting en hulp vandaan!

De bedoeling is dat we halverwege juni 2019 naar Texas gaan om eerst een traject van 6 weken te volgen, ter voorbereiding op ons verblijf. Dan hopen we voor minimaal 2 jaar te dienen aan boord. Het schip ligt 10 maanden in één land. Daarna ben je in principe 6 weken vrij om (indien mogelijk) verlof te hebben in Nederland. Na de voorbereiding hopen we naar het schip te gaan, Guido als Senior Biomedical Technician, Marie-Anne als Primary Care Giver.

Wat de kinderen van dit alles vonden en wat hun reactie was, dat vertellen ze u graag in hun eigen blog!

We werken als vrijwilligers, en ontvangen dus geen salaris. Daarnaast komen er wel kosten bij kijken, zoals: vliegtickets, levensonderhoud, verzekering, school en vaccinaties.

Hiervoor hebben wij sponsors nodig. Heeft u ideeën of kunt u ons helpen? Graag verwijzen we u door naar het kopje “sponsoring

“Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.” (1 Petrus 4:10,11)


Gesprek laden