Sponsoring

Alle vrijwilligers betalen voor kost en inwoning tijdens hun verblijf aan boord.Sponsoring.jpg
Er wordt gezorgd voor een bed en eten en drinken.
Daarnaast komen reisgeld en andere bijkomende kosten ook voor eigen rekening.
 
Zo lang we bij Mercy Ships werken, zullen we geen eigen inkomsten hebben. Daarom zullen we voor onze financieën afhankelijk zijn van giften van anderen.
 
Wilt u het ook mogelijk maken dat wij dit noodzakelijke werk kunnen doen?
Graag! Uw gift is hartelijk welkom!

 

 

 

 

U kunt een machtiging voor een structurele donatie afgeven via de website van Mercy Ships. Vink de optie " Wilt u doneren aan een vrijwilliger aan boord?" aan en vermeld hierbij de naam "Fam. Kortleven", zodat het geld op de juiste plek terecht komt.

 

U kunt ook zelf een gift overmaken naar Mercy Ships met de volgende gegevens:

IBAN: NL 75 ABNA 04 11 46 77 78
t.n.v.: Mercy Ships Holland
o.v.v. 5181 Fam. Kortleven
 
Let op! Code en naam noteren in opmerking, anders komt het geld niet op de juiste plek terecht.

cbf.jpgMercy Ships Holland is een ANBI, dus de giften zijn aftrekbaar van de belasting. Daarnaast is Mercy Ships ook een door CBF "Erkend Goed Doel", hierdoor weet u dat uw donatie goed terecht komt. Kijk op de website van Mercy Ships voor meer informatie.