Thuisfrontcommissie

De ThuisFrontCommissie (TFC) ondersteunt het werk Guido en Marie-Anne en hun gezin bij Mercy Ships vanuit Nederland.

 

De taak van de TFC is tweeledig:

De TFC is de schakel tussen Familie Kortleven en hun achterban. Met achterban bedoelen we, iedereen die hen steunt; familie, vrienden, en de kerkelijke gemeente. De TFC stimuleert de achterban om allereerst met gebed, en daarbij ook met meeleven en meegeven bij het werk van Familie Kortleven betrokken te zijn. De TFC helpt de achterban om betrokken te zijn door onder andere acties en informatiemomenten te organiseren en handvatten te geven voor gebed en meeleven.

Daarnaast is de TFC er ook voor Familie Kortleven zelf. We ondersteunen bij allerlei praktische zaken als het bijhouden van de website, het beantwoorden van vragen vanuit de achterban, het onderhouden van contact op school voor de jongens, en voor het hele gezin in de gemeente. En uiteraard spannen we ons, samen met de achterban in om te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Als er moeilijke momenten komen aan boord proberen we als vertrouwenspersoon een luisterend oor te bieden. Wanneer familie Kortleven op verlof komt of terugkeert zullen ook veel praktische zaken geregeld worden door de TFC.

 

Een opdracht van God

Als TFC mogen we een belangrijke rol spelen in het “mobiliseren” van de achterban. Het is de opdracht van God dat het hele Lichaam, de Kerk, meewerkt tot eer van hem en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk; en God heeft voor ons allemaal een plan en een taak! Hierover wordt op veel plaatsen in de Bijbel geschreven. Een mooi voorbeeld hiervan is 1 Korinthe 12, lees dat er eens rustig op na.

In afhankelijkheid en met gebed zetten wij ons met én voor Guido & Marie-Anne, Matthijs, Jonathan en Maarten in, en we hopen en bidden dat ook jij en u daaraan een steentje bijdraagt.

De TFC bestaat uit de volgende personen:

Sander van den Hil, Karin de Raaf, Marieke Kortleven, Marije Nederlof en Coriene & Andries Verhoef